จะว่าตามที่ต้องการไหม เจลว่านหางจระเข้

taothai   August 10, 2016   No Comments

วันนี้ผมจะต้องการแบบไหน ไม่รู้ว่าเขาเองจะต้องการความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างนี้เลยนะครับ ผมเองมานัง่คิดว่าเรืองราวต่าง ๆ วันนี้มันเกิดมาเองได้อย่างไร ก็น่าคิดนะครับ ว่าผมเองจะต้องการแบบไหนกับการทำให้เรื่องราวต่าง ๆ มันเกิดมาเอง เท่านี้ผมเองก็ต้องการความรู้สึกต่าง ๆ เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>