ทำไม่ไม่คิดว่าจะต้องการ ครีมรักษาสิว

taothai   August 14, 2016   No Comments

ทำไมไม่คิดว่าเราจะต้องการมาแบบนี้นะครับ ครีมรักษาสิว ที่น้อง ๆ จะต้องการมาบอกว่าที่นี่ไม่คิดอะไรเลย ไมต้องการแบบนี้นะคัรบ มันไม่มีทางเลย จะต้องการแบบไหน ไม่มีทางเกิดมาเอง มาทำงานต่างๆ  มาเพื่อให้ได้อะไร ที่ต้องการมากกว่านี้นะครับ ผมเองก็ต้องการมาบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>