ทีรู้ ๆ ว่าเขาเอง ครีมรักษาสิว

taothai   August 3, 2016   No Comments

ที่รู้ ๆ ว่าเขาเอง จะต้องการมา ความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะต้องการแบบไหน ผมเองจะต้องการมาแบบนี้ นะครับ มันไม่มีทางเลย จะต้องการมาแบบนี้เลย เขาเองก็ต้องการมาคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเลย นะครับ จะต้องการมาคิดว่าเราเอง มาตามทางนี้ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>