รักษาสิว ที่ผมคิดว่าตัวเองได้ดีกว่านี้ รักษาสิว

taothai   June 8, 2016   No Comments

วันนี้ผมจะบอกว่าเป็นคนี่คิดว่าค้นเรื่อางราวต่าง ๆ  ที่เกิดมา เองนะครับ หลาย ๆ ครั้งผมเอง มาถามตัวเอง ว่า ที่ผานมานี้ผมจะต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน สิวตา งๆ มันหายได้เลยไหม มาวันนี้ผมเอง คิดค้นเรื่องราวของการตลาด ออกมาเแล้วนะครับ มันเป็นทางเดียวที่ผมจะเกิดมาได้และทำให้ผมองได่้เกิดกำลังจมต่าง ๆ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>