รักษาสิว ผมจะมานั่งถามตัวเองตลอดเลย

taothai   May 20, 2016   No Comments

รักษาสิว คือวาที่ผานมานี้ผมจะมานั่งถามตัวเอง ตลอดเลยว่าเขาเองได้ ผ่านวันนี้มาได่อย่างไร แลคิดว่าตัวเองะผ่านวันที่คิดว่าดีกว่านี้ได้อย่างไร มันไม่ามีทางเลย จะมาวันนี้ได้ก็ต้องการเรียนรู้ว่าเขาเองจะมาเองได้ถามหลาย ๆ อย่าง มันไม่เกิดมาเองได้ ถามตัวเอง ที่สุดแล้วเราจะต้องการอะไร รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>